GMeRitS — Generalised Merits for Respect and Social Equality

El capitalisme necessita un reinici, diu el Financial Times, acompanyat pels CEOs de plataformes digitals gegants. Però ningú sap com procedir després d’aquest reinici. Podríem estar en el camí de canvis fonamentals en l’estructura de la nostra economia.

Les tecnologies d’igual a igual (peer-to-peer), com les Distributed Ledger Technologies (DLT, incloses les cadenes de blocs) estan oferint oportunitats completament noves per a organitzar la nostra societat. No obstant això, les tecnologies són només facilitadores. Hem d’establir una direcció per a aquests desenvolupaments. Hem de realitzar proactivament experiments a gran escala amb estructures econòmiques alternatives. El futur de la nostra societat ha de basar-se no sols en ideologies, sinó també en experiments i dades sòlides.

El nostre esforç des de Generalised Merits (GMeRitS) té com a objectiu abordar aquesta gran situació fent petits passos cap a experiments a gran escala amb estructures econòmiques alternatives. En particular, el nostre objectiu és provar i avaluar diverses estructures de compensació i governança anti rivals.

La visió

La nostra visió es basa en l’estreta interconnexió de tres temes: el diner i el deute que configuren el nostre pensament col·lectiu, els fracassos del mercat, especialment dels mercats de dades, i la invenció de DLTs.

La visió

La nostra visió es basa en l’estreta interconnexió de tres temes: el diner i el deute que configuren el nostre pensament col·lectiu, els fracassos del mercat, especialment dels mercats de dades, i la invenció de DLTs.

La nostra feina

Actualment, GMeRitS consta de tres casos empírics: moneda REC, marc d’apoderament comunitari de Mesensei i sistema de recompensa de mèrits.

La nostra feina

Actualment, GMeRitS consta de tres casos empírics: moneda REC, marc d’apoderament comunitari de Mesensei i sistema de recompensa de mèrits.

La visió

  1. Els diners i el deute, tal com els coneixem avui, estan possiblement entre les innovacions socials més importants dels últims 5000 anys. Segons alguns experts, aquestes innovacions fins i tot han modelat la forma en què ens percebem a nosaltres mateixos com a individus i com ens relacionem entre nosaltres. La innovació en aquests dominis no s’ha detingut: per contra, s’està accelerant a un ritme ràpid.

  2.  

    Hi ha la inicial però creixent evidència que les formes actuals de propietat i pagament són insuficients per als nous tipus de mercats en els quals es basa cada vegada més la nostra societat, especialment aquells relacionats amb la informació i les dades. Estem evidenciant errors estructurals del mercat, pel naixement dels grans monopolis de dades i l’acumulació de “knowledge silos”.

  3.  

    La revolució industrial continua, i les DLT són una de les seves últimes manifestacions. Les DLT poden considerar-se com la innovació comptable més potent des del segle XV, quan la comptabilitat de doble entrada es va convertir en una cosa comuna. No obstant això, les DLT no són solucions econòmiques en si mateixes. Si bé les DLT permeten la descentralització de la governança, la impossibilitat de manipulacions, la resistència als censors i la resiliència, la tecnologia encara és lliure d’explotar gairebé per a qualsevol propòsit ideològic i polític que es vulgui.

Suposem que aquests temes – incloses les pressions socials i les possibilitats tecnològiques – conduiran a un canvi fonamental en la forma en què percebem l’economia i fins i tot a nosaltres mateixos. Es necessiten experiments i dissenys institucionals per a establir una direcció per a aquests desenvolupaments. GMeRitS està duent a terme aquests experiments.